Niepoprawna pisownia

zporządzić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sporządzić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z porządzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sporzondzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spożądzić

Niepoprawna pisownia