Niepoprawna pisownia

zpód

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spód

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpud

Niepoprawna pisownia