Poprawna pisownia

zamykasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za mykasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamykarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamykaż

Niepoprawna pisownia