Niepoprawna pisownia

zpacyfikowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spacyfikowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z pacyfikowana

Niepoprawna pisownia