Niepoprawna pisownia

róda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ruda

Poprawna pisownia