Poprawna pisownia

nieuszczelnione

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uszczelnione

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa uszczelnione.