Niepoprawna pisownia

zmarze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zmaże

Poprawna pisownia