Niepoprawna pisownia

zkwitowali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skwitowali

Poprawna pisownia, znaczenie: zareagowali słowem lub gestem, zwolnili kogoś z opłaty, wydając pokwitowanie.


Niepoprawna pisownia

z kwitowali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skfitowali

Niepoprawna pisownia