Niepoprawna pisownia

zkrytykowałaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skrytykowałaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z krytykowałaś

Niepoprawna pisownia