Niepoprawna pisownia

zkrenta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skręta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkręta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skrenta

Niepoprawna pisownia