Poprawna pisownia

zignorowali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z ignorowali

Niepoprawna pisownia