Poprawna pisownia

zignorowałaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z ignorowałaś

Niepoprawna pisownia