Poprawna pisownia

chuchać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

huchać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

huhać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chuhać

Niepoprawna pisownia