Poprawna pisownia

potknąć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potknonć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podknąć

Niepoprawna pisownia