Niepoprawna pisownia

zienciem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zięciem

Poprawna pisownia, znaczenie: mężem córki.