Niepoprawna pisownia

zgudź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zgódź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zguć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zgóć

Niepoprawna pisownia