Niepoprawna pisownia

zewnątsz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zewnątrz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ze wnątrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zewnątż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zewnontrz

Niepoprawna pisownia