Poprawna pisownia

żenująca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzenująca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żenujonca

Niepoprawna pisownia