Poprawna pisownia

żelek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzelek

Niepoprawna pisownia