Niepoprawna pisownia

zczytanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sczytanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z czytanie

Niepoprawna pisownia