Poprawna pisownia

żebrać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzebrać

Niepoprawna pisownia