Niepoprawna pisownia

zdruwko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdrówko

Poprawna pisownia