Niepoprawna pisownia

zdjencie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdjęcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdięcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdjęcię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z djęcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sdjęcie

Niepoprawna pisownia