Niepoprawna pisownia

zdjencia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdjęcia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdięcia

Niepoprawna pisownia