Poprawna pisownia

zdążycie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdonżycie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąrzycie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonrzycie

Niepoprawna pisownia