Poprawna pisownia

doczytajcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do czytajcie

Niepoprawna pisownia