Niepoprawna pisownia

zdąrzę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdążę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdonrzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonżę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąże

Niepoprawna pisownia