Poprawna pisownia

licho

Poprawna pisownia, znaczenie: nędznie, kiepsko.


Niepoprawna pisownia

liho

Niepoprawna pisownia