Poprawna pisownia

nieumyte

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie umyte

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieómyte

Niepoprawna pisownia