Niepoprawna pisownia

zcierasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ścierasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z cierasz

Niepoprawna pisownia