Niepoprawna pisownia

wykączył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wykończył

Poprawna pisownia