Niepoprawna pisownia

dwoże

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dworze

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dworze należy zapisywać przez rz. Wynika to z możliwości wymiany na r w pokrewnym słowie dwór.
Dworze to odmienione słowo dwór, które odnosi się do ziemskiej lub arystokratycznej rezydencji, na przykład pałacu, wraz z budynkami gospodarczymi oraz terenem, który znajduje się wokół. Dworem można nazywać także całokształt ludzi, którzy mieszkają i pracują w takiej rezydencji: właściciela, jego rodzinę oraz podwładnych. W nieco węższym kontekście określa osoby z otoczenia władcy.
To także sama przestrzeń, znajdująca się wokół jakiegoś obiektu.

Przykłady poprawnej pisowni

Coroczny bal charytatywny odbywa się w zabytkowym dworze szlacheckim, w którym teraz mieści się restauracja.
Na dworze królewskim obowiązują bardzo rygorystyczne zasady zachowania, czyli etykieta.
Spotkajmy się na dworze, na przykład przed tamtym sklepem, to pójdziemy na spacer do lasu.