Niepoprawna pisownia

zciemnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ściemnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z ciemnia

Niepoprawna pisownia