Niepoprawna pisownia

przetstaw

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przedstaw

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przectaw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedstaw

Niepoprawna pisownia