Niepoprawna pisownia

codrugie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co drugie

Poprawna pisownia