Poprawna pisownia

zbrodni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zbrodnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z brodni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sbrodni

Niepoprawna pisownia