Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie!

Poprawna pisownia

zblokować

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Trzy audycje radiowe zostały zblokowane w jedną.


Poprawna pisownia

zablokować

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Wyjście zostało zablokowane przez ochroniarzy.