Niepoprawna pisownia

zbjurce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbiórce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zbjórce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zbiurce

Niepoprawna pisownia