Poprawna pisownia

zawróciły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wruciły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wróciły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawruciły

Niepoprawna pisownia