Poprawna pisownia

niepryskany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pryskany

Niepoprawna pisownia