Poprawna pisownia

zatrułeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zatrółeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za trułeś

Niepoprawna pisownia