Niepoprawna pisownia

z chodziła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

schodziła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zchodziła

Niepoprawna pisownia