Poprawna pisownia

zatrułem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zatrółem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za trułem

Niepoprawna pisownia