Niepoprawna pisownia

niemiałbyś

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu „stawać się niemym”.


Poprawna pisownia

nie miałbyś

Poprawna pisownia