Poprawna pisownia

zatrudniać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za trudniać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zatródniać

Niepoprawna pisownia