Poprawna pisownia

zastąpiło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zastompiło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za stąpiło

Niepoprawna pisownia