Poprawna pisownia

zastąpiliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za stąpiliście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zastompiliście

Niepoprawna pisownia