Niepoprawna pisownia

sfojskie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

swojskie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

słojskie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwojskie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

swojzkie

Niepoprawna pisownia