Poprawna pisownia

zarażał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaraszał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rażał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zararzał

Niepoprawna pisownia