Niepoprawna pisownia

zararzała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zarażała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za rażała

Niepoprawna pisownia